Formación
constante

A photo by Aaron Burden. unsplash.com/photos/LNwn_A9RGHo

A Coruña e Ferrol ofrecen unha ampla oferta académica de calidade para as diferentes etapas de estudo. A UDC conta con campus en ambas as cidades e unha gran calidade de centros educativos.

Sistema educativo

Unha completa rede educativa composta por centros públicos, concertados e privados que ofrecen unha calidade de ensino que cumpre cos estándares máis esixentes. Determinados centros contan coa certificación de Escola Internacional Americana, mentres que noutros se imparte o Bacharelato Internacional e ensino bilingüe.
No referente ao nivel universitario, ofrécese un amplo abano de titulacións oficiais que abranguen os máis diversos ámbitos técnicos e humanísticos.