Convocatoria
2022

Pechada. Fin de prazo de presentación: 4 de novembro 2022

Solicitudes

A túa solicitude ha de presentarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da UDC

1. Descarga o formulario administrativo e declaración responsable e éncheo

2. Entra na sede electrónica e sube o teu formulario de solicitude

Procedemento
InTalent

Avaliación

Realizarase unha Comisión de Avaliación presidida polo Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC, persoas que ocupen os cargos de Adxunto a Investigación e Adxunto a Transferencia do Vicerreitorado, e tres investigadores externos de recoñecido prestixio nomeados polo Reitor da UDC. A Comisión Avaliadora estará asistida polo Coordinador Científico do Programa InTalent, sen a condición de membro, que actuará con voz pero sen voto.

Incorporación InTalent

O persoal investigador seleccionado deberá incorporarse á UDC nos prazos marcados para o inicio dos contratos das axudas RyC correspondentes á convocatoria de 2021

Xuntos hacia o progreso

Unha universidade moderna que traballa pola excelencia científica