Campus
Industrial

O Campus Industrial de Ferrol é unha potencialidade docente e investigadora.

Permite aproveitar e impulsar as potencialidades da Universidade e da industria para dinamizar e crear crecemento e progreso para toda a sociedade.

En concreto, conta con seis centros nos que se imparten once graos, sete mestrados e seis programas de doutoramento enmarcados nas dúas áreas de especialización que fan de Ferrol un campus singular: a naval e oceánica e a industrial.

Campus
innova

O Campus Innova responde o impacto da innovación no crecemento económico e no desenvolvemento empresarial consolidando a Universidade da Coruña como un polo de coñecemento de excelencia na innovación dixital, tecnolóxica e humanística.
O campus innova potencia as fortalezas e os aspectos singulares que a universidade posúe ao redor das TIC, da súa hibridación con outras áreas de coñecemento, como son as humanidades ou as ciencias da vida, e do desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras en diferentes ámbitos, como a enxeñería civil, a edificación, a aeronáutica ou a bioloxía avanzada.
Campus innova

Campus
sustentabilidade

O Campus Sustentabilidade impulsa a excelencia no coñecemento para a transición a estilos de vida sostibles que protexan os nosos recursos naturais, freen o cambio climático e promovan o benestar.
A Universidade da Coruña responde así con responsabilidade e determinación aos actuais retos da nosa sociedade comprometéndose desde os ámbitos da docencia, da investigación e da transferencia de resultados, co impulso da sustentabilidade.
Campus Sustentabilidade