Vida
activa e saudable

A photo by Aidan Meyer. unsplash.com/photos/MApzyeDS-gM

A Coruña e Ferrol contan con numerosos centros e hospitais de referencia.

Contorno pioneiro en estimular estilos de vida sans e crear ambientes saudables, existen multitude de opcións e actividades que animan a un estilo de vida activo.

Índice de Excelencia Hospitalaria

O Hospital Universitario da Coruña é o mellor hospital galego de acordo con esta clasificación (IEH 2015),mentres que o Hospital Quirón Coruña ocupa o terceiro lugar.

Rede Española de Universidades Saudables

A Universidade da Coruña aprobou, na súa sesión do 28 de novembro de 2014, a adhesión da entidade académica coruñesa á Rede Española de Universidades Saudables.

Este compromiso implica que a UDC tivo que facer un proxecto de traballo que promove a saúde na cultura universitaria, nas súas políticas institucionais, estrutura, procesos e plans de estudo, así como a identificación das necesidades da comunidade universitaria, áreas de traballo e estratexias de intervención.

Sistema sanitario

O sistema sanitario español está considerado como un dos mellor cualificados da Unión Europea. Existe, igualmente, unha variedade de seguros médicos privados xestionados por compañías de recoñecido prestixio.