A UDC é recoñecida co selo “HR Excellence in Research”

O selo “HR Excellence in Research“, que é o recoñecemento co que culmina a HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers), conseguiuse tras unha exhaustiva análise das políticas de recursos humanos (HR) levadas a cabo pola Universidade dá Coruña e que a identifica como unha provedora e defensora constante dunha contorna de traballo estimulante e favorable para os investigadores.

HRS4R é unha iniciativa da Comisión Europea para apoiar ás institucións de investigación e organizacións financiadoras na implementación da Carta Europea do Investigador e do Código de Conducta para a contratación de investigadores.

A Carta Europea do Investigador

 

A A Carta Europea do Investigador aborda as funcións, as responsabilidades e os dereitos dos investigadores e os seus empleadores ou organizacións financiadoras. O seu obxectivo é asegurar que a relación entre estas partes contribúa ao éxito na xeración, transferencia e intercambio de coñecemento, así como ao desenvolvemento da carreira dos investigadores.

O Código de Conducta

 

O Código de Conducta para a contratación de investigadores consiste nun conxunto de principios e requisitos xerais que deben seguir os empleadores e/ou os financiadores cando contratan investigadores. Estes principios e requisitos son complementarios dos establecidos na Carta Europea de Investigadores. As institucións e os empleadores que se adhiran ao Código de Conduta demostrarán abertamente o seu compromiso de actuar de maneira responsable e respectable, así como de proporcionar un marco de condicións xustas aos investigadores, coa clara intención de contribuír ao avance do Espazo Europeo de Investigación.