Excelencia
como fundamento

A UDC pon especial interese nas seguintes áreas de investigación, sobre as que aliña os seus recursos: