Investigadores InTalent

Juan Fafián-Labora

Proxecto: Descubrir novos mecanismos celulares e moleculares baseados na comunicación intercelular en envellecemento.

Juan Manuel Bermúdez Gracía

Proxecto: Desenvolver novos materiais sólidos capaces de transformar a presión en refrixeración, calefacción e almacenamento de enerxía térmica para sistemas que sexan máis eficientes e seguros para o medioambiente e o usuario.

veronika-chobanova

Veronika Chobanova

Proxecto: Atopar partículas ou forzas da natureza non descubertas ata o de agora mediante a realización de medicións de alta precisión.


Xuntos cara ao progreso

Unha universidade moderna que traballa pola excelencia científica